Znaczenie snów

Wózek

Choroba
• Jechać na nim - jakieś potępienie i wstyd publiczny
• Dziecinny - Szczęśliwe małżeństwo
• Inwalidzki - przedwczesna starość. 45, 67, 78.

Znaczenie snów

Co Ci się przyśniło?